CENNIK USŁUG SERWISOWYCH
 
Naprawa systemu Windows (gdy nie uruchamia się) 70 - 102 zł
Reinstalacja systemu operacyjnego Windows bez zachowania danych70 zł
Reinstalacja systemu operacyjnego Windows wraz z zachowaniem danych102 zł
Instalacja niezbędnego oprogramowania (po reinstalacji systemu Windows)34 - 70 zł
Konfiguracja podstawowa routera  (DSL/ADSL) bezprzewodowego WLAN70 zł
Jednorazowa archiwizacja danych na nośniku klienta35 - 102 zł
Opłata diagnostyczna35 - 70 zł
Odwirusowanie systemu operacyjnego Windows (czasem konieczna reinstalacja systemu operacyjnego)35 - 102 zł
 
Koszt dojazdu: 1 zł / 1 km naliczany w jedną stronę (od siedziby firmy do klienta)  bezpłatny dojazd na obszarze Wejherowa.
Do cen należy doliczyń podatek VAT 23%.