Dzięki techologii VPN, a w zasadzie sieci INTRANET pracownicy Państwa firmy uzyskają bezpieczną, szyfrowaną silnym algorytmem możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca, mając

jedynie dostęp do internetu w służbowym laptopie.

 

Rozwiązanie to umożliwia również dostęp zdalny do konkretnych urządzeń peryferyjnych takich jak np. drukarki, znajdujących się w centrali lub oddziale, dzięki czemu pracownicy otrzymają możliwość wydruku np. raportów w centali firmy, dostęp do pulpitu zdalnego komputera czy innych, udostępnionych zasobów, będąc w terenie.

 

Łączenie oddziałów w tzw. sieć VPN (Virtual Private Network) czyli wirtualną, prywatną sieć, polega na połączeniu oddziałów, a także umożliwieniu mobilnym pracownikom firmy bezpiecznego, szyfrowanego dostępu do konkretnych danych komputera pełniącego rolę serwera znajdującego się np. w centrali Państwa firmy.

 

Jest to dobre rozwiązanie nawet wówczas gdy Państwa firma posiada jeden oddział, a baza danych

przykładowo programu sprzedażowego znajduje się na komputerze w głównej siedzibie.