Oferuję Państwu odzyskiwanie danych z nośników różnego typu, takich jak dyski twarde, SSD, karty pamięci FLASH, pendrive, karty SIM, telefony komórkowe i smartfony, porysowane płyty CD, DVD, dyskietki i inne. Diagnoza jest bezpłatna w przypadku braku możliwości odzyskania danych. Klient ponosi koszt diagnozy jedynie w przypadku gdy istnieje możliwość odzyskania danch lecz klient wycofuje się z możliwości odzyskania.

W ofercie posiadamy także usługi związane z kasowaniem danych.

 

Do danych zapisanych na nośnikach magnetycznych takich jak dyski twarde tracimy dostęp z trzech najczęstszych powodów:

- na skutek uszkodzenia fizycznego, np. upuszczenia nośnika, uderzenia laptopa podczas pracy, nagłego przerwania zapisu/odczytu podczas pracy na nośniku itp.

- w skutek uszkodzenia logicznego np. tablicy partycji, omyłkowe usunięcie danych, nagła przerwa w dostawie energii elektrycznej,

- z przyczyny błędu zawartego w mikrokodzie (firmware) nośnika.

 

Wskazówki pomocne gdy utracimy dane:


Jeśli dojdzie do przypadkowego usunięcia danych np. dokumentu tekstowego, należy bezzwłocznie podjąć kroki w kierunku odzyskania utraconych, przy czym, jeśli to możliwe, należy zaprzestać korzystania z komputera, gdyż z każdym, ponownym uruchomieniem systemu czy programu mogą maleć szanse na ich odzyskanie gdyż dane mogą ulec nadpisaniu.

Jeżeli dysk twardy wydaje cykliczne dźwięki (stukanie) należy jak najszybciej zaprzestać pracę z takim dyskiem, gdyż dźwięki te oznaczają zazwyczaj uszkodzenia fizyczne, które bardzo szybko mogą się rozszerzyć, pogorszając i tak już złą sytuację.

 

Wskazówki pomocne przy identyfikacji rodzaju uszkodzenia:

 

Gdy dysk wydaje dziwne, cykliczne dźwięki, najczęściej stukanie - dźwięki te, zazwyczaj oznaczają uszkodzenia fizyczne.

Jeśli pendrive lub karta pamięci nie jest widoczna w systemie jako litera dysku wymiennego - uszkodzenie elektroniczne.

W przypadku, gdy pendrive / karta pamięci po umiejscowieniu w czytniku jest wykrywana i pojawia się litera dysku wymiennego,

a nie ma dostępu do danych - uszkodzenie logiczne.

Jeśli dysk twardy nie jest wykrywany przez system BIOS (a wcześniej działał bez zarzutu) - uszkodzenie mikrokodu / elektroniczne lub także fizyczne np. głowicy lub powierzchni talerzy.

 

Polecam bezpłatny program narzędziowy działający pod kontrolą systemu Windows służący diagnostyce dysków, dostępny pod adresem http://hdtune.com

 

Bezpłatna diagnoza